Kategorie

Reklamacje

REKLAMACJE


Dokładamy wszelkich starań, aby towar,który Państwu oferujemy na www.kkprofessional oraz w była najwyższej jakości. Jeśli w Państwa ocenie jej jakość nie jest w pełni satysfakcjonująca, uprzejmie prosimy zastosowanie się do poniższych zaleceń (szczegółowe informacje znajdą Państwo także w regulaminie).

Ustawowy termin zgłoszenia reklamacji, na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, wynosi 2 lata od dnia wydania zakupionego produktu. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie dwóch lat od daty jego zakupienia w sklepie www.kkprofessional , w celu zgłoszenia reklamacji - w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia istnienia niezgodności (pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Ustawy) - należy dostarczyć produkt wraz z paragonem do dowolnego sklepu naszej sieci. Personel sklepu poprosi Państwa o podanie danych niezbędnych do wypełnienia odpowiedniego formularza, a także o podpisanie go. Reklamowany produkt można także wysłać na adres :

KK-professional
ul.Piotrkowska 82lok.13
90-102 Łódź
z dopiskiem  : REKLAMACJA – Sklep Internetowy


Do przesyłki reklamacyjnej należy załączyć oryginał paragonu lub faktury oraz opis wady produktu.

Dostarczenie produktu pod wyżej wskazany adres  jest  na koszt Klienta. W terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji w sklepie lub dotarcia przesyłki pod wskazany adres,otrzymają Państwo informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.

W przypadku, gdy wady wynikają z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i przekazany do sklepu, w którym reklamacja została złożona lub odesłany Klientowi (koszt takiej przesyłki pokrywa nasza firma). W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wynikających z wady produktu (uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania), firma KK-professional skontaktuje się z Klientem, w celu poinformowania go o kosztach ewentualnej naprawy, wykonanej w formie zlecenia usługi odpłatnej.